Kapitał ludzkości

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja Szansa

28 września 2011

Kapitał LudzkościWrzesień: Beneficjenci projektu w ramach działań  Klubu Integracji Społecznej uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i akademii motywacji, których celem było lepsze poznanie samego siebie, zwiększenie aktywności i motywacji do działania a także zaufania we własne siły. Uczestnicy projektu korzystali również z grupowego doradztwa  zawodowego nabywając umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również aktywnego poszukiwania pracy.W zakresie reintegracji społeczno – zawodowej beneficjenci uczestniczyli w warsztatach: „Powiatowy Urząd Pracy partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy” oraz „ABC Ekonomii Społecznej”, które miały na celu uświadomienie beneficjentom istnienia różnych form zatrudnienia (własna działalność,  samozatrudnienie) oraz wskazanie jak działają spółdzielnie socjalne, gdzie poszukiwać środków finansowych.  

Ponadto  KIS zapewnia uczestnikom w czasie trwania  projektu możliwość korzystania z indywidualnego poradnictwa psychologa, prawnika i pedagoga. W zakresie aktywizacji edukacyjnej uczestnicy kontynuują udział  w kursie prawa jazdy kat. B i C. Szkolenie obejmuje 30 godzin wykładowych oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Kurs ma celu zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki