UE Europejski Fundusz Społeczny

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Wrzesień 2012

25 września 2012

kapital ludzkosci nss

UE Europejski Fundusz Społeczny
„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do zmniejszenia skutków ubóstwa i  bezrobocia, ograniczając zasięg wykluczenia społecznego na terenie Gminy Batorz, 10 uczestników projektu (6K i 4M), w  ramach reintegracji  społeczno –zawodowej,  kontynuuje udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, które mają na celu zmianę myślenia, nabycia podstawowych umiejętności społecznych i predyspozycji  zawodowych (m.in. rozwijanie sztuki komunikowania się i rozwiązywania problemów, przygotowania i sporządzania dokumentów aplikacyjnych) wzrostu samooceny oraz wykształcenia pozytywnej motywacji wobec zmian prowadzących do samodzielności.

Kurs - Kucharz Małej GastronomiKurs - Kucharz Małej GastronomiKurs - Kucharz Małej Gastronomi  

W celu nabycia kwalifikacji uczestnicy projektu podjęli uczestnictwo w kursach zawodowych, dostosowanych indywidualnie do zainteresowań i potrzeb z poszanowaniem równości płci. Kurs ,,Prawo jazdy” kat. B ukończyła jedna uczestniczka, kat. C – trzech uczestników, ,,Fryzjer”- jedna uczestniczka, natomiast cztery uczestniczki nabywają wiedzę i umiejętności  z zakresu ,,Kucharz małej gastronomii.”

Kurs - Fryzjer

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo, z którego korzystają indywidualnie, każdy  według własnych  potrzeb. Zarówno o  zajęciach w KIS, jak i o szkoleniach zawodowych, uczestnicy wyrażają bardzo pozytywne opinie, podkreślając, że pozwalają  nie tylko nawiązać  nowe kontakty i znajomości, ale przede wszystkim zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności przydatne w życiu rodzinnym i społecznym, zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu,
Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz,
Tel. (15)8745819,  email: batorz@ops.pl

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki