kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Styczeń 2013

23 stycznia 2013

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

 

Styczeń 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu w roku 2013 po raz piąty realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w ramach projektu skierowane są do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Batorz, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64). Osoby zakwalifikowane do w/w projektu zostaną skierowane m.in. do Klubu Integracji Społecznej, przewiduje się również w zależności od indywidualnych potrzeb, zapewnienie udziału w kursach, szkoleniach zawodowych mających na celu wzrost samooceny i motywacji do zaistnienia na rynku pracy. Dla osób w wieku 15-30 lat istnieje możliwość realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie skierowania na staż/praktykę zawodową. Rekrutacja do projektu będzie trwała do końca marca bieżącego roku. Data spotkania informacyjno – promocyjno – rekrutacyjnego będzie podana w późniejszym terminie. Wszystkich zainteresowanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel.15 87-45-819.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki