kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Kwiecień 2014

14 kwietnia 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KWIECIEŃ 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że wyłoniono listę osób zakwalifikowanych do projektu systemowego „Program aktywnej integracji Gminy Batorz –Twoja szansa” w roku 2014 r.na podstawie przygotowanych dokumentów (ankiety rekrutacyjnej,  wywiadów   środowiskowych opisujących sytuację materialno-bytową oraz status społeczno – zawodowy) i opinii pracowników socjalnych na temat poszczególnych kandydatów do projektu.

Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru 6 uczestników (2 kobiety i 4 mężczyzn) zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans płci kobiet jak i mężczyzn. Projekt przewiduje większy udział mężczyzn niż kobiet, ponieważ  z danych posiadanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że mężczyźni znajdują się w gorszym położeniu. Uczestnikami projektu będzie 6 osób – 5 bezrobotnych 1K i 4M    (w tym 3 osoby  długotrwale bezrobotne – 1K i 2M), zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim i jedna osoba będąca rolnikiem (1K). Ze wszystkimi uczestnikami projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne zawierające instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, które  umożliwiają uczestnikom zmianę swojej sytuacji życiowej poprzez rozwinięcie umiejętności społecznych i zawodowych oraz nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zmierzające do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym.

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki