kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – maj 2014 informacja o wyborze oferty

26 maja 2014

 

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na wykonanie usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu związanej z realizacją projektu
pt.” Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Usługa ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji ww. zamówienia wybrano następującego wykonawcę:
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.
Cena oferenta wyniosła 15 000,00 zł (6 osób x 2500,00 zł), słownie: piętnaście tysięcy złotych.

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki