kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – maj 2014 zapytanie ofertowe

12 maja 2014

 

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
(dotyczy skierowania do klubu integracji społecznej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu związana z realizacją projektu pt.: ”Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Poniżej zamieszczany pełny tekst zapytania oraz wzór oferty

Zapytanie ofertowe maj 2014

Wzór oferty

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki