kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Grudzień 2013

18 grudnia 2013

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu realizował kolejną edycję projektu systemowego ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzorem lat poprzednich uczestnicy brali udział w reintegracji społeczno zawodowej w Klubie Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. W ostatnim kwartale uczestnicy ukończyli warsztaty ,,ABC obsługi komputera”, gdzie nabyli wiedzę i umiejętności z  zakresu podstawowej obsługi komputera, w tym korzystania z internetu (posługiwania się pocztą e-mailową, poszukiwania ofert pracy w internecie, korzystania z portali społecznościowych i aukcyjnych). Podczas zajęć ,,Ekonomia społeczna Twoją szansą” zdobyli wiedzę dotyczącą tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, samozatrudnienia w firmie socjalnej, możliwości  otrzymania dotacji na  tworzenie własnych miejsc pracy. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w warsztatach ,,Kreatywne zarządzanie własnym czasem. Wyznaczanie celów oraz ich realizacja,” które wpłynęły na zwiększenie świadomości i wyeliminowanie starych przyzwyczajeń w zarządzaniu czasem, znalezienie sposobów na ułatwienie i usprawnienie swoich działań, świadome wyznaczanie celów oraz planowa ich realizacja.
W dniu 12 grudnia 2013 roku w Centrum Szkoleniowo -Wypoczynkowym w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja nt. ,,Janowski model współpracy” zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy ,,Humanus.” W konferencji wzięli udział m.in. wójtowie i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej terenu gmin: Chrzanów, Godziszów, Potok Wielki i Batorz oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, a także wszyscy uczestnicy projektów systemowych z ww. Ośrodków. W trakcie spotkania zostały wręczone dyplomy ukończenia Klubu Integracji Społecznej, nadające tytuł absolwenta KIS.
Zastosowane instrumenty aktywnej integracji przyczyniły się do: przywrócenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy, integracji ze społeczeństwem, osiągnięcia samodzielności życiowej, wzmocnienia wiary we własne siły i chęci do zmiany swojej sytuacji życiowej. Zakładany cel projektu, czyli zaktywizowanie społeczno-zawodowe 7 osób z Gminy Batorz do końca 2013 roku został osiągnięty.

 DSCF0261  DSCF0263

ABC obsługi komputera

 

DSCF0269  DSCF0270

Ekonomia społeczna Twoją szansą

 

DSCF0267  DSCF0268

Kreatywne zarządzanie własnym czasem. Wyznaczanie celów oraz ich realizacja

 

 

IMG 0234   IMG 0239

Konferencja podsumowująca udział w Klubie Integracji Społecznej

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki