kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Grudzień 2012

10 grudnia 2012

 

kapital ludzkosci nss    ue eurpejski fundusz spoleczny

 

W celu pobudzenia i zwiększenia aktywności życiowej 10 uczestników projektu (6K i 4M) kontynuowało udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. W ramach reintegracji społeczno – zawodowej uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu „Ekonomii społecznej” w wymiarze 24 godz., w trzech

blokach tematycznych: „PUP partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy”, „Trzy kroki do spółdzielni socjalnej”, „Samozatrudnienie szansą na otwarty rynek pracy”; „ABC obsługi komputera” – szkolenie w wymiarze 24 godz.; zarządzanie własnym wizerunkiem „Nowa ja”- 8 godz. Jeden uczestnik ukończył szkolenie zawodowe „Glazurnik” w wym. 230 godz.

Szkolenie obejmowało podstawowe wiadomości z zasad bhp i ppoż i wiedzę związaną z praktyczną nauką zawodu oraz zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem instruktora. Na podstawie kwartalnego raportu monitorującego zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia umiejętności wychowawczych i w związku z tym uczestnicy wzięli udział w „Treningu umiejętności wychowawczych”.
Realizacja zaplanowanej dla każdego uczestnika ”ścieżki reintegracji” zawartej w kontrakcie socjalnym przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu tj. zaktywizowania społeczno – zawodowego 10 osób z terenu gminy Batorz do końca 2012 r.

 „ABC obsługi komputera” „ABC obsługi komputera”

„ABC obsługi komputera”

"Glazurnik""Glazurnik"

„Glazurnik”

"Nowa ja""Nowa ja"

„Nowy ja”

"Trening umiejętności wychowawczych""Trening umiejętności wychowawczych"

„Trening umiejętności wychowawczych”

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki