kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Grudzień 2012

20 grudnia 2012

 kapital ludzkosci nss            ue eurpejski fundusz spoleczny

 „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczestnicy projektu zakończyli udział w IV edycji  ,,Programu aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu.

Założenia projektu opierały się na promowaniu i rozwijaniu wśród uczestników aktywności społecznej i zawodowej poprzez udział  w cyklu różnego rodzaju działań ukierunkowanych na zwiększenie lub nabycie umiejętności przydatnych na lokalnym rynku pracy, zdobycie nowych lub podniesienie  posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia. Dzięki podjętym  działaniom cel główny projektu: zaktywizowanie społeczno-zawodowe 10 osób z Gminy Batorz do końca 2012 roku został osiągnięty.
W dniu 19 grudnia 2012r. w Janowie Lubelskim odbyła się Regionalna Konferencja ,,Janowski sposób na ekonomię społeczną”, której gościem honorowym była Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponadto udział wzięli m.in. Dyrektor Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MPiPS,  przedstawiciele  Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, Starosta Powiatowy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Celem spotkania było podsumowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej realizowanych przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy ,,Humanus” w Janowie Lubelskim.
Przedstawicielka Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie dokonała podsumowania   projektu ,,Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie w ramach realizowanych poprzez skierowanie w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej”. Punktem kulminacyjnym podczas konferencji  było uroczyste wręczenie  uczestnikom projektu dyplomów ukończenia Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim, nadających tytuł absolwenta KIS. Z rąk Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu 10 uczestników projektu z terenu Gminy Batorz otrzymało długo oczekiwane dyplomy, dające możliwość skorzystania w pierwszej kolejności i na korzystniejszych warunkach z  form  wsparcia, oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Obraz 547               Obraz 548

 

Obraz 554

 

Obraz 558

 

Obraz 560

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki