kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – grudzień 2014

29 grudnia 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GRUDZIEŃ 2014

      Zakończyła się realizacja projektu systemowego,, Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to VI edycja projektu, w której wzięło udział 6 uczestników. W dniu 16 grudnia 2014 roku w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia w Klubie Integracji Społecznej zorganizowane przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy ,,Humanus.” W spotkaniu wzięli udział  kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej terenu gmin: Chrzanów, Godziszów, Potok Wielki i Batorz oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, liderzy Ekonomii Społecznej powiatu janowskiego, a także wszyscy uczestnicy projektów systemowych z ww. Ośrodków. W trakcie spotkania zostały wręczone dyplomy ukończenia Klubu Integracji Społecznej, nadające tytuł absolwenta KIS. W ramach zawartych kontraktów socjalnych każdy uczestnik ukończył szkolenie zawodowe dobrane według indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, zgodnie z zasadą równości szans. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom – 2K i 4M zaświadczeń ukończenia zaplanowanej ścieżki wsparcia w ramach kontraktu socjalnego oraz odbiór materiałów promocyjnych. Dzięki uczestnictwu w  projekcie uczestnicy  pozyskali  wiarę we własne siły, zwłaszcza do podejmowania działań zmierzających do poprawienia własnej sytuacji materialnej i zawodowej. Pracownicy OPS w Batorzu pragną serdecznie podziękować za udział w projekcie. Wierzymy, że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu przyczyniło się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale zapoczątkowało proces zmian mających wpływ na dalsze życie. Zakładany cel główny  projektu, czyli zaktywizowanie społeczno-zawodowe 6 osób z Gminy Batorz do końca 2014 roku z terenów wiejskich został osiągnięty.

 

galeria zdjęć

Obraz 008 Obraz 010

Obraz 016Obraz 018Obraz 019Obraz 020

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki