kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – wrzesień 2014

26 września 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spoleczny „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

WRZESIEŃ 2014

        Zmierzając ku zmniejszeniu zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym uczestnicy projektu (2K i 4M), kontynuują udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej  w Janowie Lubelskim. Podczas zajęć warsztatowych ,,Powiatowy Urząd Pracy partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy” uczestnicy zapoznali się z różnymi formami pomocy ze strony PUP – pośrednictwo pracy, staże, poradnictwo zawodowe a także zatrudnienie subsydiowane, szkolenia i przekwalifikowanie  oraz jednorazowa zapomoga na podjęcie działalności gospodarczej (w tym tworzenie spółdzielni socjalnych).

 

Jako instrument aktywizacji społecznej przyznano  pomoc rodzinie w formie asystenta rodziny. Organizacja i sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzinie poprzez zatrudnienie asystenta rodzinie, jest zgodne z ,,Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W zakresie aktywiizacji edukacyjnej trzech uczestników (3M) ukończyło szkolenie ,,Operator koparko-ładowarki kl. III”, jeden uczestnik (1M) ukończył szkolenie ,,Operator wózka widłowego”, jedna uczestniczka (1K) ukończyła szkolenie zawodowe ,,Obsługa kas fiskalnych z obsługą komputerowego programu do fakturowania”, jeden uczestnik (1M) ukończył szkolenie ,,Operator wózka widłowego”, natomiast jedna uczestniczka (1K)  kontynuuje  udział  w szkoleniu ,,Kucharz małej gastronomii.” Szkolenia te wpływają na zdobycie przez uczestników dodatkowych umiejętności, które przyczyniają się do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych  oraz uzyskania  lepszej pozycji na rynku pracy. Ponadto  KIS zapewnia uczestnikom w czasie trwania  projektu możliwość korzystania z indywidualnego poradnictwa psychologa, pedagoga i prawnika. Specjaliści dyżurują na przemian dwa razy w miesiącu.

Obraz 019   Obraz 021   Obraz 687

„Kucharz małej gastronomii”       „Operator wózka widłowego”   „Obsługa kas fiskalnych”

Obraz 682   Obraz 680  Obraz 676

„Operator koparko – ładowarki kl.III”

Obraz 690

Klub Integracji Społecznej – „PUP partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy”

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki