kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – czerwiec 2014

25 czerwca 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZERWIEC 2014

         Pracownik socjalny, na podstawie diagnozy potrzeb, opracował plan działania dla uczestników (z poszanowaniem równości szans) projektu systemowego ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” oraz zawarł  kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami (2K i 4M), w oparciu  o które będzie prowadzona praca socjalna. Zgodnie z planem uczestnicy rozpoczęli udział w Klubie Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Osoby te, podczas zajęć warsztatów integracyjnych i akademii motywacji, uczestniczyły w ćwiczeniach budujących empatię a także wpływających na wzajemne poznanie się i integrację. Nabyły również wiedzę i umiejętności nieodzowne zarówno w relacjach rodzinnych, jak i społecznych. Zajęcia warsztatowe doskonaliły umiejętności interpersonalne, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pobudziły do  zwiększenia wewnętrznej motywacji  i działania, gotowości do zmian oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Wydano decyzje administracyjne przyznające pomoc finansową dla kobiet i mężczyzn w formie zasiłków okresowych, stanowiących wkład własny do projektu. W najbliższym okresie przewidziany jest udział uczestników w szkoleniach zawodowych, dobranych do indywidualnych potrzeb  zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wszystkie działania podejmowane są w ramach i zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

 

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Obraz 396 Obraz 401

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki