Kapitał ludzkości

Program aktywnej Integracji Gminy Batorz – Twoja Szansa – Czerwiec 2012

25 czerwca 2012

Kapitał ludzkości

UE Europejski FUndusz Społeczny

 

 

 

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że do udziału w projekcie „Program aktywnej Integracji Gminy Batorz – Twoja Szansa ” zrekrutowano w sposób równościowy, uwierzytelniający zasadę równości szans 10 osób (6 K i 4 M), spełniających  kryteria opisane we wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2012. Uczestnicy  IV edycji w/w  projektu zawarli kontrakty  socjalne, uwzględniające instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Od czerwca uczestnicy projektu biorą udział w reintegracji społeczno – zawodowej Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim.

Ponadto dla uczestników projektu przewiduje się następujące formy wsparcia: porady specjalistów (prawnika, pedagoga, psychologa), uzyskanie  kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników  w oparciu o poszanowanie równości szans, w tym  równości płci – kobiet i mężczyzn  jak również  pomoc finansową jako wkład własny do projektu.

Uczestnicy podczas zajęć w Klubie Integracji SpołecznejUczestnicy podczas zajęć w Klubie Integracji Społecznej

Uczestnicy podczas zajęć w Klubie Integracji Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu,
Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz,
Tel. (15)8745819,  email: batorz@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu,

  Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz,

 Tel. (15)8745819,  email: batorz@ops.pl

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki