ue

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa

3 lutego 2012

ueProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu po raz czwarty składa wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kapitał Ludzkości                                       UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych (w rolnictwie)
  • zamieszkałych na terenie gminy Batorz
  • będących w wieku aktywności zawodowej (15-64)
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

  • zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
  • kursy, szkolenia
  • skierowanie i finansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników
  • wyżywienie w trakcie szkoleń

Okres trwania rekrutacji:

  • od stycznia do 31 marca 2012 r.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, numer tel. 15 87-45-819

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki