Unia Europejska

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Grudzień 2011

20 grudnia 2011

Unia EuropejskaW ramach kontynuacji  zajęć Klubu Integracji Społecznej uczestniczki i     uczestnicy brali udział w szkoleniu „ABC obsługi komputera”, podczas którego zapoznali się z czynnościami z zakresu obsługi komputera wykorzystaniem Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności poszukiwania ofert pracy w Internecie, posługiwania się pocztą e-mailową oraz  korzystania z portali społecznościowych i aukcyjnych. Uczestnicy projektu korzystali również z zajęć grupowych ( prowadzonych przez wizażystę-stylistę) – Zarządzanie nowym wizerunkiem „Nowa ja” mających na celu wskazanie języka ciała, jako sposobu komunikowania się bez mówienia i pisania, naukę kreowania  własnego wizerunku i wręcz  zmianę własnego wizerunku, jako jednego ze znaczących aspektów wpływających na poczucie własnej wartości. Osoba niepełnosprawna ukończyła szkolenie „Technologie Informatyczne” wraz z pakietem 7 egzaminów ECDL na poziomie CORE.

Program aktywnej integracji Gminy Batorz Program aktywnej integracji Gminy Batorz

W dniu 23 listopada 2011 roku w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym „DUO” w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Reintegracja społeczno zawodowa osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” realizowany na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie  i Potoku Wielkim.

Z Marjanem gadałem niedawno przez telefon i mówił że ponoć dzisiaj jest Z Marjanem gadałem niedawno przez telefon i mówił że ponoć dzisiaj jest

W  spotkaniu wzięli  udział przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Janowie  Lubelskim, Powiatowego Urzędu Pracy w   Janowie  Lubelskim, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie, Stowarzyszenia „Stella” w Chełmie oraz Stowarzyszenia „Nowa szansa” w Zamościu. Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej uroczyście wręczyli uczestnikom i uczestniczkom projektu,  dyplomy ukończenia Klubu Integracji Społecznej. Podczas konferencji Pan Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” przedstawił w formie audiowizualnej  przebieg realizacji projektu.  Spotkanie zostało uświetnione spektaklami  teatralnymi  w wykonaniu grupy teatralnej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku Białej.
Informacje i zdjęcia z przebiegu konferencji zostały zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki