Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013

3 września 2012

StypendiumGminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub alkoholizm. Wnioski wraz z zaświadczeniami/oświadczeniami za miesiąc sierpień należy składać w terminie do 15 września. Szczegółowe informacje i druki do pobrania są dostępne w GZOS (pokój nr 8).

Załączniki:

http://www.batorz.gmina.pl/index.php/galeria/category/104-dozynki-gminne-batorz-2012

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki