Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Batorz

28 listopada 2023

Nr zezwoleniaNazwa i adres podmiotuNIPREGON
1/2015 z dnia 13.01.2015 r. znak IGK 6233.1.15 cofnięte dnia:18.05.2015 r.F.U.H TREMBUD Matuszewski Mariusz Al. Tysiąclecia 72, 23-200 Kraśnik tel. 81 473 28 16715-119-74-35432646319
2/2015 z dnia 27.01.2015 r. znak IGK 6233.2.15FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Siatka Zbigniew Kolonia Wolica 3, 23-310 Modliborzyce tel. 604 712 8148621003890830357350
3/2015 z dnia 10.12.2015 r. znak IGK 6233.3.15„AK” TRANS Andrzej Kowalczyk Batorz Drugi 11,23-320 Batorz Tel. 15 87452298621485340830611238
1/2023 z dnia 3.04.2023 r. znak: IGK 6233.1.23MANIX Marian Głąb ul. Długa 5, 23-310 Modliborzyce tel. 508 085 4898621278871830323999

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 13.01.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469),

-Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14. 03. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych I transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • dokument stwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną,

Opłaty:

– opłata skarbowa uiszczana przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia

wyniosi 107 zł,

Miejsce złożenia:

  • Urząd Gminy Batorz, Batorz 52, 23-320 Batorz; pok. Nr 22,

Termin rozpatrzenia wniosku:

  • zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni

(1 miesiąc),

Tryb odwoławczy:

  • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictem Wójta Gminy Batorz,

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki