Ostrzeżenie hydrologiczne !!

24 sierpnia 2021
Data i godzina wydania: 24.08.2021 - godz. 08:52
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:178 z dnia 23.08.2021
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopieñ zagrożenia: 1

Wa¿noœæ: od godz. 08:52 dnia 24.08.2021 do godz. 00:00 dnia 25.08.2021
Obszar: zlewnie: Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i podtopienia. Punktowo, w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wyst¹pienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje mo¿liwoœæ krótkotrwa³ego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Uwagi: Korekta dotyczy przedłużenia okresu obowiązywania Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dy¿urny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki