Ostateczny termin przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej

30 sierpnia 2022

Urząd Gminy w Batorzu przypomina, że do 31 sierpnia 2022 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanej do produkcji rolniczej. W sierpniowym naborze można uzyskać zwrot podatku od zakupu paliwa w od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1 złoty do 1 litra zakupionego paliwa.

Limit zwrotu podatku na hektar użytków rolnych wynosi 110 zł. Podstawą do określenia całościowego limitu dla danego wnioskodawcy jest powierzchnia użytków rolnych we władaniu rolnika na dzień 1 lutego 2022 roku w oparciu o ewidencję gruntów i budynków.

Z kolei limit dla producentów bydła wynosi 40 złotych do DJP, czyli do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Tutaj brana jest pod uwagę liczba DJP bydła będących w posiadaniu rolnika w 2021 roku. Jako potwierdzenie liczebności stada niezbędny jest dokument, który wystawi biuro powiatowe ARiMR.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki