unia

OSP w Batorzu Zagospodarowanie placy prz yświetlicy wiejskiej

16 stycznia 2014

  unia  lgd    urzad  prow

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Batorzu informuje, że realizuje zadanie o nazwie Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Batorz oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Batorz Pierwszy. Projekt będzie polegał na wykonaniu chodników z kostki brukowej, wykonaniu altany wraz ze stołem i ławkami, ustawieniu ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Projekt jest współfinansowany ze srodków EFRROW- -,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” , tzn., Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki