Ograniczenie obsługi bezpośredniej interesantów w Urzędzie Gminy

19 marca 2021

Szanowni Mieszkańcy, Interesanci!

Urząd Gminy w Batorzu informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, podyktowane stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem zachorowań, ograniczona zostaje obsługa bezpośrednia interesantów.

Godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00.

Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane będą telefonicznie oraz poprzez wiadomości e-mail przez pracowników poszczególnych Referatów. Istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie. Spotkania będą się odbywały w wydzielonej części budynku Urzędu Gminy.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem usług pocztowych, skrzynki podawczej, platformy epuap lub elektronicznie na skrzynkę e-mail: sekretariat@batorz.gmina.pl.

Zobowiązania finansowe prosimy wnosić za pomocą przelewów na konta bankowe Urzędu Gminy:

  • konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa): 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002,
  • odpady: 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość. Dbajmy o siebie nawzajem!

 

Kontakty do poszczególnych Referatów urzędu:

 

Referat Organizacyjne (OR)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Jan Bartnik Sekretarz UG 15-87-45-830
Karolina Krawczyk Radca Prawny 15-87-45-830
Patrycja Zyśko Sekretarka 15-87-45-134
Teresa Rugała Referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr UG 15-87-45-820
Grażyna Ogon Sprzątaczka
Wiesława Nieściur Sprzątaczka

 

 

Referat Spraw Obywatelskich (SO)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Kierownik USC 15-87-45-825
Jan Kozik Podinspektor ds. obronnych i przeciwpożarowych 15-87-45-821
Agata Mularczyk Referent ds. ewidencji ludności 15-87-45-825

 

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Zastępca Wójta GB 15-87-45-822
Halina Pizoń Podinspektor ds. księgowości 15-87-45-824
Tomasz Sawicki Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i rolnictwa 15-87-45-826
Agnieszka Wereska Referent ds. ochrony środowiska 15-87-45-824
Rafał Kędra Informatyk 15-87-45-139
Angelika Tymińska Referent ds. promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji 15-87-45-132
Henryk Michałek Kierowca
Robert Brodowski Konserwator/Palacz
Stanisław Wójcik Kierowca
Stanisław Wlaszczyk Robotnik gospodarczy
Bartłomiej Tylus Konserwator sieci wodociągowej

 

 

Referat Planowania i Finansów (PF)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Emilia Skrzypek Skarbnik 15-87-45-121
Teresa Krawczyk Zastępca Skarbnika 15-87-45-827
Grażyna Krawczyk Podinspektor ds. podatków 15-87-45-823
Magdalena Skrzypek Inspektor ds. księgowości podatkowej 15-87-45-823
Ewelina Kupczyńska Referent ds. księgowości 15-87-45-824

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu (OPS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Katarzyna Kot Kierownik 15-87-45-834
Maria Nieściur Główny księgowy, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 15-87-45-828
Henryka Michałek Specjalista pracy socjalnej 15-87-45-819
Anna Grela Starszy pracownik socjalny, Starszy referent ds. świadczenia wychowawczego (500+) 15-87-45-101

 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół (GZOS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Mirosława Kowalczyk Kierownik 15-87-45-141
Izabela Górska Główny Księgowy 15-87-45-141

 

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki