Ogłoszenie Wójta Gminy Batorz z dnia 29.05.2012 r.

14 listopada 2017

KAPITAŁ LUDZKI Narodowa Strategia Spójności

UE Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA

Wójta Gminy Batorz

Wójt Gminy w Batorzu informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt:

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 10 osób do Klubu Integracji Społecznej,

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus, prowadzącego Klub Integracji Społecznej na terenie powiatu janowskiego.

Wysokość dofinansowania wyniosła: 31 850,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych.)

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, pozyskanych w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu projektu systemowego o nazwie własnej „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Batorz, dnia 29.05.2012                                                Wójt Gminy Batorz

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki