Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

9 sierpnia 2019

W związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Urząd Gminy w  Batorzu  informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Batorz
UWAGA! 
– Na podstawie VIII raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który ukazał się dnia 5 sierpnia b.r.  klęską suszy na terenie gminy Batorz  zostały objęte następujące uprawy na glebach bardzo podatnych na suszę tj.:  zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, tytoń, ziemniaki,  warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe i na glebach podatnych na suszę tj.: zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, tytoń, ziemniaki,  krzewy owocowe i rośliny strączkowe.

 

 

W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciu dekadowych. Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl. Komunikaty stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.
System Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Batorz:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0605012/
Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat (załącznik obowiązkowy).
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Batorz w pok. nr 16   do dnia 14.08.2019 r. Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą uwzględniane! Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.
Załączniki:
1. Oświadczenie o szkodach (plik w postaci *.pdf)

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki