Ogłoszenie dla par małżeńskich – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

8 lutego 2022

Wójt Gminy Batorz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Batorzu w związku z planowaną uroczystością jubileuszową proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2022 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych (2019-2021),  a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie pożycie małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Zgłaszać można zainteresowanych udziałem w uroczystości Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Batorz.
Z wnioskiem do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe.  Termin na składanie wniosków został przedłużony do 08 marca 2022 r.
O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w stosownym zaproszeniu.
Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 15/87 45 825 lub 15/87 45 134.

 

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki