Nowy quad wstępuje w służbę w OSP KSRG Aleksandrówka

10 października 2023

9 października 2023 roku na Placu Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 18 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

Od lewej: Henryk Michałek – Wójt Gminy Batorz, Krzysztof Skrzypek – Prezes OSP Aleksandrówka, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Anna Brzyska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP, Anna Baluch – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Michał Stawiarski- asystent europosłanki Beaty Mazurek.

Przekazania dokonał Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście Kazimierza Chomy Posła na Sejm RP i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego. Aktu poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. kan. Grzegorzem Stąsiekiem kapelanem strażaków z terenu powiatu kraśnickiego. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Anna Baluch – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, władze samorządowe z powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego, przedstawiciele jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.


Pojazdy zostały przekazane do użytkowania dla jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat. W powiecie janowskim wozy otrzymało 5 jednostek, jedną z nich jest OSP KSRG Aleksandrówka z terenu naszej gminy. Wartość jednego Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.

Opis projektu.
Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki