nsp wl efrr

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP

18 stycznia 2013

 

 nsp wl efrr

 „Lasy Janowskie” stanowią 40% powierzchni powiatu janowskiego. Są to lasy sosnowo-jodłowe rosnące na piaszczystym podłożu. W całości zostały one zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego. Wzrost turystyki na przestrzeni ostatnich lat jest czynnikiem zwiększającym zagrożenie pożarowe tych lasów. Bezsprzecznie należy powiedzieć, iż człowiek i jego działania to najczęstsza, jeśli nie jedyna, przyczyna pożarów. To wyłącznie od nas zależy czy ogień w jednej chwili pochłonie pracę całych pokoleń ludzi, których wkład i zaangażowanie jest obecnie chlubą naszych lasów. I nie pomogą żadne kary, czy szeroko pojęta profilaktyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jeśli sami nie zrozumiemy z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Ogień to straszliwy żywioł, może nawet jeden z najpotężniejszych i nie powinniśmy z nim igrać. Ostatecznie może pochłonąć nas wszystkich, jak teraz pochłania nasze bogactwo naturalne, którym jest las i cała przyroda.

Obecnie na terenie powiatu janowskiego za walę z żywiołem jakim jest pożar odpowiada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, którą wspiera 64 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 11 jednostek OSP włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Są to jednostki, które są współfinansowane corocznie z budżetu państwa. W szeregach jednostek OSP jest wielu dobrze wyszkolonych strażaków, którzy aż palą się, aby walczyć z pożarem, lecz w wielu przypadkach jest to niemożliwe, ponieważ sprzęt jakim dysponują jest w złym stanie technicznym, co wpływa także na bezpieczeństwo ratowników. Średnia wieku eksploatowanych w OSP samochodów ratowniczo-gaśniczych  wynosi 26 lat.

Dostrzegając potrzebę ochrony „Lasów janowskich” przed ich największym zagrożeniem jakim jest pożar, jak również celem zapewnienia bezpieczeństwa strażaków OSP, Wójtowie Gmin Batorzu, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce i Potok Wielki zawiązali konsorcjum gmin, w ramach którego opracowany został  projekt w Osi priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod nazwą Ochrona naturalnych ekosystemów „Lasów Janowskich”. W ramach projektu ma zostać zakupionych pięć sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz cztery sztuki lekkich samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP włączonych do KSRG.
•    OSP Batorz – średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4
•    OSP Chrzanów – średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4
•    OSP Dzwola – lekki samochód ratowniczo gaśniczy
•    OSP Andrzejów – średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4
•    OSP Godziszów – lekki samochód ratowniczo gaśniczy
•    OSP Wólka Ratajska – średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4
•    OSP Modliborzyce – lekki samochód ratowniczo gaśniczy
•    OSP Wierzchowiska Pierwsze – lekki samochód ratowniczo gaśniczy
•    OSP Potok Wielki – średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4

W dniu 24 października 2012 roku, po dwóch latach od złożenia wniosku, Wójt Gminy Dzwola mgr inż. Marek Piech, jako lider zawiązanego konsorcjum sześciu gmin powiatu janowskiego, podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie projektu w wysokości 85% wartości. Całkowita wartość projektu wynosi 3.983.353,70 zł, z czego Unia Europejska dofinansowuje 2.310.345,15 zł.

Planowany termin dostawy dziewięciu samochodów nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP to 31 maja 2013 roku.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki