Nowe Moczydła

21 grudnia 2017

Sołtys

Justyna Wcisło
Moczydła Nowe 36, 23-320 Batorz

Historia i dziś

116 ha, 147 mieszkańców. Wzmiankowane w „Słowniku Geograficznym…”: „Moczydła, wieś, powiat janowski, gmina Brzozówka, parafia Blinów, odległa 20 wiorst od Janowa.

Nowe MoczydłaNowe MoczydłaNowe Moczydła

Niegdyś rozdzielona na Moczydła Górne i Dolne, należała do ordynacji zamojskiej. Gleba nieurodzajna, gliniasto-sapowata.

Ma 38 domów, 297 mieszkańców, 475 mórg ziemi. W1827 roku – 18 domów, 120 mieszkańców”. Sołectwo utworzono w 1944 r., a w 1973 r. wieś włączono do gminy Batorz.

Wydarzenia inwestycyjne i remonty:

  • 1960 r. – elektryfikacja wsi1982 r. – budowa wodociągu wiejskiego
  • 1986 r. – budowa drogi Błażek – Moczydła Nowe – Moczydła Stare
  • 1997 r. – telefonizacja wsi

Nowe MoczydłaNowe MoczydłaNowe Moczydła