OSP Wola Studzieńska Kolonia

Nowa jednostka OSP w Gminie Batorz

14 czerwca 2013

OSP Wola Studzieńska KoloniaMieszkańcy wsi Wola Studzieńska Kolonia utworzyli nową jednostkę OSP w swojej miejscowości. Na zebraniu wiejskim wolę przystąpienia do Jednostki wyraziło 32 mieszkańców.
Do Zarządu wybrani zostali:
1. Zuń Stanisław – Prezes
2. Kowalczyk Józef – Vice Prezes – Naczelnik
3. Szczuka Grzegorz – Zastępca Naczelnika
4. Dubiel Paweł – Sekretarz
5. Bartnik Roman – Skarbnik
6. Zuń Andrzej – Gospodarz

Do komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1. Winiarczyk Janusz – Przewodniczący
2. Zawiślak Ryszard – zastępca Przewodniczącego
3. Zielonka Józef – Sekretarz

OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia

Siedzibą jednostki jest dotychczasowy budynek Świetlicy Wiejskiej. Przy wsparciu Urzędu Gminy w Batorzu zagospodarowano teren wokół garażu. Zakupiono również 10 kompletów umundurowania. 12 czerwca br odbyła się uroczysta zbiórka inaugurująca pracę jednostki. Podczas uroczystości jednostka otrzymała do dyspozycji średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 266 będący dotychczas na wyposażeniu jednostki OSP w Batorzu.

OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminy Batorz w osobach:
1. Henryk Michałek – Wójt Gminy
2. Roman Smyl – Z-ca Wójta Gminy
3. Jan Bartnik – Sekretarz Gminy
4. Jadwiga Musińska- Skarbnik Gminy
5. Teresa Krawczyk – Z-ca Skarbnika Gminy
6. Jan Kozik – Komendant Gminny Straży

W przekazaniu samochodu uczestniczył Zarząd OSP w Batorzu na czele z Prezesem Henrykiem Sawickim oraz Naczelnikiem Jackiem Brodowskim.
Przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek oraz Komendant Gminny Straży Jan Kozik.
Po części oficjalnej odbyła się wspólna kolacja.

OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia OSP Wola Studzieńska Kolonia

zobacz więcej zdjęć w Galerii >>


  


 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki