Nielegalny wyrąb i kradzież drzewa

27 marca 2012

Nielegalny wyrąb drzewW ostatnim czasie na terenie powiatu janowskiego ujawnione zostały przypadki nielegalnego wyrębu drzewa oraz kradzieży drzewa.  W ramach ochrony przyrody ustawodawca zdecydował się objąć ochroną las oraz drzewa  nim rosnące. W związku z tym zabroniony jest wyrąb, kradzież lub przywłaszczenie drzewa.

 

Kodeks wykroczeń:
art. 120 § 1 „Kto w celu przywłaszczenie dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 75 zł” – podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny;
art. 120 § 2 „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne;
art. 120 § 3 „W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości, wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Kodeks karny:
art. 290 § 1 Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież”;
art. 290§ 2 „W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa”.
Pozyskanie drewna w lasach prywatnych  bez stosownego zezwolenia

Kodeks wykroczeń:
art. 158§ 1 „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno, niezgodnie z planem urządzania lasu albo bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny””;
art. 158§ 2 „W razie popełnienia wykroczenia popełnionego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna”.

Należy pamiętać również o tym, iż kradzież lub przywłaszczenie takiego drzewa przerobionego na materiał budowlany stanowi czyn zabroniony, tj. przestępstwo kradzieży art. 278 § 1 lub 3 kodeksu karnego lub wykroczenia kradzieży art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń.

Powyższe przepisy powinien skłonić właścicieli lasów do rozważnego potraktowania pozyskania drewna, skorzystania z doradztwa pracownika prowadzącego nadzór nad gospodarką leśną w ich lasach, natomiast potencjalnych złodziei leśnych ostrzec o grożących ich konsekwencjach karnych.


Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki