Napisali o naszej gminie: Strażak – Wydanie Specjalne X 2018 str. 32-33

15 października 2018

Gmina Batorz jest jedną z mniejszych gmin woj. Lubelskiego, żyje w niej 3500 mieszkańców. Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP skupiających w swoich szeregach 268 strażaków. Na wyposażeniu jednostek znajduje się 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 7 średnich i 9 lekkich. Dwie jednostki z gminy włączone zostały do KSRG.

Dzięki doskonałej współpracy z ZOW ZOSP RP w Lublinie, urzędem marszałkowskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkom finansowym Unii Europejskiej w ostatnich 5 latach zakupiono 2 nowe samochody średnie oraz 3 nowe auta lekkie, warte blisko 2 mln zł. Przeprowadzono termomodernizację, kapitalny remont i rozbudowę 5 strażnic. Wartość inwestycji to ok. 1 mln zł.

Przez ostatnie lata staraliśmy się doposażyć jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, taki jak: motopompy, pompy szlamowe, piły spalinowe, aparaty oddechowe, sprzęt do ratownictwa medycznego. Dwie jednostki dysponują sprzętem do ratownictwa drogowego. Wszyscy strażacy posiadają pełne umundurowanie wyjściowe. Zakupiliśmy również wystarczającą liczbę mundurów bojowych i specjalnych. Wiele uwagi poświęcamy także szkoleniom – kursy podstawowe posiadają wszyscy strażacy, medyczne ma po kilku druhów w każdej jednostce, strażacy mają przeszkolenia funkcyjne. Przez cały czas nad bezpieczeństwem gminy czuwa 27 strażaków – po 3 w każdej jednostce.

W najbliższym czasie planujemy remont i wyposażanie 3 strażnic w oparciu o pozyskanie środków UE oraz środki własne urzędu gminy, jak również zakup 2 samochodów lekkich.

Dużo uwagi poświęca się profilaktyce przeciwpożarowej. Druhowie na temat bezpieczeństwa mówią na zebraniach wiejskich oraz są zapraszani do szkół na spotkania z młodzieżą. Strażacy są liczną grupą, która znajduje się w radzie gminy. Fakt ten ma duże znaczenie przy uchwalaniu budżetu i zabezpieczaniu środków na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie.

Henryk Michałek, wójt gminy Batorz, pow. janowski, prezes ZOG ZOSP RP w Batorzu, przewodniczący WKR OW ZOSP RP w Lublinie

Źródło: Strażak – Wydanie Specjalne, październik 2018, str. 32-33

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki