Nabór wniosków- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny krąg”

16 października 2019

Ogłoszone nabory wniosków

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 25.10.2019r. do dnia 08.11.2019r.

 

 

Ogłoszenie nr 7/20191.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.– (Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa– 4 szt. – kwota: min. 70 000,00 maks. 253602,00 zł)

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 014 410,00 zł

 

Ogłoszenie nr 8/20192.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych– (Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i szlaków turystycznych- 0,800 km – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).)

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi:480 000,00 zł

 

Ogłoszenie nr 9/20192.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne– (Liczba nowych/zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów Infrastruktury publicznej, kulturalnej lub społecznej – 2 obiekty –min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 170 566,00 zł

 

Ogłoszenie nr 10/20192.1.3Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii.– (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów wykorzystujących technologie Odnawialnych Źródeł Energii – 1obiekt  – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł

 

Ogłoszenie nr 11/20192.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne– (Liczba nowych/przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 obiekty  – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 748 081,00  zł

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki