Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Kolonia Błażek

21 grudnia 2020

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błażek jest kolejnym zadaniem inwestycyjnym, które udało się zrealizować w 2020 roku. Przebudowie poddano odcinek o długości 355m.

W pobliżu w/w drogi znajdują się 4 gospodarstwa rolne, należące do mieszkańców z terenu Gminy Batorz. Ponadto ten odcinek służy wielu innym mieszkańcom jako jedyna droga dojazdowa do gruntów rolnych. Dotychczasową nawierzchnię stanowił tłuczeń, który niestety w okresie opadów robił się miękki, a liczne wyrwy i zagłębienia, w nim powstające utrudniały poruszanie się pojazdów.

Nowa nawierzchnia wykonana została z betonu asfaltowego, dzięki czemu znacznie ułatwi dojazd do pól uprawnych i gospodarstw oraz polepszy komfort życia mieszkańców.

Nasza Gmina, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację w/w odcinka drogi, w wysokości 40.000 zł. Brakującą kwotę pokryto ze środków budżetu Gminy Batorz.

Całkowity koszt zadania wyniósł 73.884,66 zł.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki