Mieszkańcy miejscowości Stawce wybrali Sołtysa

23 sierpnia 2021

W dniu 22 sierpnia 2021 mieszkańcy miejscowości Stawce spotkali się na zebraniu wiejskim w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym celem zebrania było przeprowadzenie wyborów na Sołtysa wsi.

 

W zebraniu udział wzięło 32 mieszkańców wsi Stawce, spośród uprawnionych 186. Władze Samorządowe Gminy Batorz reprezentowali:

  • Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek,
  • Sekretarz Gminy Batorz – Jan Bartnik.

 

Zebranie otworzył Wójt Gminy – Henryk Michałek, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa – Ryszarda Szabata.

 

W dalszej części zebrania Sekretarz Gminy – Jan Bartnik przedłożył regulamin wyborów sołtysa, zapoznał również zebranych z prawami i obowiązkami Sołtysa.

W kolejnym punkcie wybrana została Komisja Skrutacyjna i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Sołtysa wsi.

Zgłoszono kandydatów na sołtysa w osobach:

  • Rafał Wójcik,
  • Andrzej Mularczyk,
  • Anna Ładziak,
  • Lila Bednarczyk,
  • Marek Lodowski,
  • Grzegorz Kowalczyk,
  • Henryk Hawryło,
  • Stanisław Zarzeczny.

 

Spośród wymienionych powyżej osób, kandydaturę przyjęła tylko Pani Anna Ładziak, obecna Radna Rady Gminy Batorz.

W głosowaniu jawnym Pani Anna Ładziak została wybrana Sołtysem miejscowości Stawce.

Wyniki głosowania:

ZA PRZECIW WSTRZYMALI SIĘ
30 2 0

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki