Mieszkańcy Batorza Pierwszego wybrali Sołtysa

23 lipca 2020

22 lipca 2020 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Batorz Pierwszy.

Tematem zebrania było:

1. Wybór Sołtysa Wsi

2. informacja Wójta na temat zadań inwestycyjnych gminy.

3. Sprawy różne.

W zebraniu udział wzięło 40 mieszkańców wsi Batorz Pierwszy. Władze Samorządowe Gminy Batorz reprezentowali:

1. Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek,

2. Zastępca Wójta Gminy Batorz – Roman Smyl,

3. Sekretarz Gminy Batorz – Jan Bartnik,

4. Zastępca Skarbnika Gminy Batorz – Teresa Krawczyk,

5. Radny Rady Gminy Batorz – Krzysztof Wójcik.

Zebranie otworzył Wójt Gminy – Henryk Michałek, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa, a zarazem Radnego Gminy Batorz – Józefa Dycha.

W dalszej części zebrania Sekretarz Gminy – Jan Bartnik przedłożył regulamin wyborów sołtysa, zapoznał również zebranych z prawami i obowiązkami Sołtysa.

W kolejnym punkcie wybrana została Komisja Skrutacyjna i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Sołtysa wsi.

Zgłoszona została tylko jedna kandydatura – pana Tomasza Dycha- syna zmarłego dotychczasowego Sołtysa.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Pan Tomasz Dycha wybrany został Sołtysem Wsi Batorz Pierwszy.

Po zakończeniu procedury wyborczej Wójt Gminy Henryk – Michałek przedłożył informację na temat zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy w roku 2020 oraz plan inwestycyjny na kolejne lata.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki