Marsz Nordic Walking – roztoczańskie barwy jesieni – Batorz 2018 r.

16 stycznia 2019

Uczestnicy zajęć w Fitness Klubie Pilates Janów Lubelski oraz członkowie Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska” w słoneczne i ciepłe, październikowe przedpołudnie (11.10.2018 r.) przyjechali  na Roztocze Zachodnie, w przepiękne okolice Batorza.

Podziwiając barwy jesieni pomaszerowali z kijkami Nordic Walking do Kopca Pamięci Powstania Styczniowego na tzw. Ruskiej Drodze, do grobu pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela”  na miejscowym cmentarzu i na stok narciarski. Odwiedzili też remontowany właśnie kościół p.w. św. Stanisława, gdzie zwrócili uwagę na ciekawy obraz przedstawiającym wizerunek św. Izydora Oracza (patrona rolników) na tle „batorskiego pejzażu”.

Warto wspomnieć, że 155  lat temu (w dniu 6 września 1863 r. ) w  pobliżu Batorza, w lesistych wąwozach od strony Otrocza, rozegrała się tragiczna bitwa Powstania, jedna z bardziej znaczących na Lubelszczyźnie. Wcześniej oddział pułkownika Marcina Borelowskiego – „Lelewela” dotarł z Panasówki (gdzie w dniu 3 września 1863 r. stoczył zwycięską bitwę) do Otrocza. Tam został zaatakowany przez carskich żołnierzy a powstańcy ostrzeliwując się podążyli w stronę Batorza. W okolicach Sowiej Góry oddział został rozbity a polegli Powstańcy wraz z dowódcą zostali pochowani na miejscowym cmentarzu.

W czasie turystyczno – krajoznawczej wyprawy na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jakim jest ten północno – wschodni zakątek Ziemi Janowskiej, obserwowano ciekawe elementy budowy geologicznej. Przy drodze od Zdziłowic dobrze widoczne były odsłony podłoża wapiennego na stromych zboczach doliny rzeki Por. Natomiast w czasie marszu zwrócono uwagę na gęstą siatkę wąwozów w nadkładzie lessowym na zalesionych wzgórzach. Należy dodać, że gęstość mierzy się w długości wąwozów  na km2.

W czasie podjazdów na strome krawędzie Roztocza podziwiano dalekie przestrzenie. Szczególnie warte uwagi są miejsca widokowe ponad  doliną rzeki Białki (Rataj, Godziszów) w kierunku na Kotlinę Sandomierską.  Dalekie widoki są też na działach wodnych: rzeka Białka – rzeka Por (przed Zdziłowicami) i rzeka Por – rzeka Sanna (za Błażkiem a przed Pasieką).

Dla członków PTTK marsz terenowy był okazją do sprawdzenia nabytych umiejętności poruszania się za dobrze widocznymi w Batorzu znakami turystycznymi (żółtym i niebieskim).

Z tej wyprawy w pamięci uczestników pozostaną z pewnością widoki falistych wzniesień i sielskich dolin z wstążkami uprawnych pól poprzetykanych barwnymi lesistymi wąwozami.

Antoni Sydor  –  Instruktor PILATES, Przewodnik Turystyczny

Foto: Stanisława Sołtys

Janów Lubelski, 21.10.2018 r.

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki