Małe projekty – nabory wniosków od 8 do 23 maja 2013 r.

24 kwietnia 2013

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I. Małe projekty – (limit dostępnych środków 660 940,17)

II. Odnowa i rozwój wsi – (limit dostępnych środków 3 696 212,83)
III.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – (limit dostępnych środków 231 030,50)
IV. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – (limit dostępnych środków 971 877,00)

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 8 maja do 23 maja 2013 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.
3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
5. Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zamieszczone są na stronie internetowej www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory projektów, a w przypadku operacji z pkt. III, IV także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory projektów, a wprzypadku operacji z pkt. III, IV także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
7. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest w przypadku działania:
a. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: operacja musi uzyskać minimum 21,9 pkt.
b. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: operacja musi uzyskać minimum 21,9 pkt.
c. „Małe projekty”: operacja musi uzyskać minimum 21 pkt.
d. „Odnowa i rozwój wsi”: operacja musi uzyskać minimum 12 pkt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki