Konkursy związane z kanonizacją Jana Pawła II

6 marca 2014

Jan Paweł IIW związku z przygotowaniami do kanonizacji Ojca Świętego – bł. Jana Pawła II, Muzeum Regionalne wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w konkursie poezji pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości” oraz konkursie plastycznym pod hasłem: „Droga do świętości bł. Jan Pawła II”. Zapraszamy do udziału mieszkańców powiatu janowskiego.


Regulamin konkursu poezji o bł. Janie Pawle II pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości”

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Janowskiego Pan Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś.
2. Konkurs jest wydarzeniem w ramach uczczenia kanonizacji bł. Jana Pawła II.
3. Celem konkursu jest:
– kształtowanie wrażliwości estetycznej
– promocja utalentowanych artystów Ziemi Janowskiej
4. Wiersze będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
– młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
– dorośli zamieszkujący Powiat Janowski
5. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz ci, którzy piszą „do szuflady”
6. Wiersze oceni jury powołane przez organizatora konkursu.
7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
8. Każdy poeta może nadesłać tylko jeden, niepublikowany wcześniej wiersz.
9. Wiersz przesłany na konkurs powinien być poświęcony pamięci papieża bł. Jana Pawła II oraz jego relacji z młodymi ludźmi w kontekście słów – „Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość.”
10. Utwór należy opatrzyć godłem – słowem (pseudonimem). To samo godło powinno występować w osobnej kopercie z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
Korespondencję wyłącznie w maszynopisie w 2 egzemplarzach należy przesłać na adres:
Muzeum Regionalne, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski
W tytule należy wpisać „konkurs poezji o bł. Janie Pawle II”.
11. Osoby, które przyślą więcej niż jeden wiersz lub przyślą utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
12. Zwycięzcy konkursu w obydwu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe, ich wiersze zostaną opublikowane w lokalnej prasie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy.
14. Wiersze należy przysyłać do 4 kwietnia 2014 r.
15. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
16. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28.04.2014 roku o godz. 12.30 w Janowskim Ośrodku Kultury, w sali kinowej na ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim.


Regulamin konkursu plastycznego o bł. Janie Pawle II pod hasłem: „Droga do świętości bł. Jan Pawła II”

„Bóg (…) pragnie, aby wszyscy byli święci!
(…), miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty!”
(Jan Paweł II)

1. Organizatorem konkursu plastycznego o Ojcu Świętym – bł. Janie Pawle II jest Muzeum Regionalne oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Janowskiego Pan Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś.
2. Konkurs jest wydarzeniem w ramach uczczenia kanonizacji bł. Jana Pawła II.
3. Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o bł. Janie Pawle II.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej
na temat: „Droga do świętości bł. Jan Pawła II ”.
5. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych z terenu powiatu janowskiego.
6. Technika prac jest dowolna.
7. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.
8. Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu.
9. Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu.
10. Termin zgłaszania prac mija dnia 04.04.2014 r.
11. Prace na konkurs można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres organizatora: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski.
12. Prace przechodzą na własność organizatora.
13. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28.04.2014 roku o godz. 12.30 w Janowskim Ośrodku Kultury, w sali kinowej na ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim.


Regulaminy konkursów do pobrania:

Konkurs poezji „Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości”
Konkurs plastyczny „Droga do świętości bł. Jan Pawła II”


 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki