KONKURS NA „NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY „

19 stycznia 2020

REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY „

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorami konkursu pt. „ NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”
Gminna Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Batorzu

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

3. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:
– edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
– kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,
– rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wyobraźni plastycznej,
– rozwijanie zdolności manualnych

4. TECHNIKI WYKONANIA

Stroiki powinny być tradycyjne – wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.

5. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII szkół z terenu Gminy Batorz

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły,
Stroiki należy dostarczyć do dnia 14 grudnia br.

7. KOMISJA KONKURSOWA

– O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
– Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
– Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność , brak elementów gotowych
   -wykorzystanie materiałów naturalnych.

– Organizatorzy zwracają uczestnikom prace biorących udział w Konkursie.
– Nagrodzone prace będą wyeksponowane w GBP w Batorzu
-Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 XII 2019 r.,
Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Biblioteka ..

 

Serdecznie zapraszamy

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki