Konkurs – Gospodarka o obiegu zamkniętym

11 lipca 2023

Dbasz o zasoby i środowisko, tworzysz bardziej wydajne i zrównoważone produkty, ograniczasz odpady – weź udział w konkursie!

Już tylko do 27 lipca 2023 r. można składać wnioski w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody o łącznej wartości 500 tys. zł.

Ideą konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – produktów i modeli biznesowych nastawionych na osiągnięcie korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

  • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
  • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. Warunkiem udziału jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łącznie na nagrody przeznaczono 500 tys. zł.

Wnioski konkursowe należy złożyć do 27 lipca 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która znajduje się na stronie konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ#okonkursie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki