Konkurs Fotograficzny: „Przyroda Ziemi Janowskiej – fascynacje fotograficzne”

14 listopada 2013

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przyroda Ziemi Janowskiej – fascynacje fotograficzne”

ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
 • Gmina Janów Lubelski
 • Nadleśnictwo Janów Lubelski

PATRONAT

 • Związek Polskich Fotografów Przyrody Oddział Roztoczańsko Podkarpacki
 • Związek Polskich Fotografów Przyrody Zarząd Główny

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. Utrwalenie w fotografii piękna i różnorodności przyrody powiatu janowskiego ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody.
 2. Popularyzacja fotografii przyrodniczej poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań z autorami.
 3. Gromadzenie najciekawszych fotografii przyrodniczych dotyczących tematu konkursu.

TERMINARZ PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 6 grudnia 2013r.
 2. Wręczenie nagród w dniu Konferencji „Ekologia i Ochrona Środowiska” tj. 11 grudnia 2013r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.
 3. Termin wystawy od 11 grudnia 2013r. do 31 stycznia 2014r.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla twórców bez ograniczeń wiekowych.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu i członkowie ich rodzin oraz prace nagrodzone w innych konkursach.
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 5. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24x30cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych ( na płytach CD, DVD).
 6. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie : godło autora, numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł.
 7. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie.
 8. Prace należy nadsyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki.
 9. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w punktach 2-8 nie będą przedkładane ocenie jury.
 10. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największą starannością , jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zgubienie) podczas przesyłki.
 11. Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród.
 12. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody.
 13. Przyznawane nagrody: I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł | II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł | III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł | Wyróżnienia – 3 wyróżnienia w postaci dyplomów.
 14. Nadesłane zdjęcia oraz nośniki CD, DVD przechodzą na własność organizatora (nie podlegają zwrotowi).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach promocyjnych i reklamowych w prasie oraz publikacjach, z zachowaniem osobistych praw autorskich.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych.
 17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 18. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2013r. na adres :

Ośrodek Edukacji Ekologicznej LASY JANOWSKIE
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h
23-300 Janów Lubelski

Informacji udziela komisarz konkursu : Krzysztof Celuch 606 676 336, e-mail: kceluch@gmail.com

Karta zgłoszenia

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki