KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW NAD MORZEM

3 czerwca 2024

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje kolonie dla dzieci rolników.

Planowane miejsce kolonii: Gościno k/Kołobrzegu

Planowany termin: 08.07.-16.07.2024 (może ulec zmianie)

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200,00 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600,00 zł pokrywają rodzice/opiekunowie.

Kolonie dla :

  • Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku.

  • Co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.

UWAGI: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem turnusu).

Ubezpieczenie KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Przewidziana liczba dla gminy Batorz – 20 uczestników. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy oraz szczegółowe informacje udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu pod numerem tel. 158745819/158745834 lub siedzibie Ośrodka.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki