Kolektory słoneczne

23 marca 2012

Kolektory słoneczneWójtowie Gminy Batorz, Chrzanów i Godziszów informują o zamiarze pozyskania dofinansowania na montaż zestawów solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Konsorcjum Gmin Batorz, Chrzanów i Godziszów w II kwartale 2012r.

Projekt polega na dostawie i montażu zestawów solarnych na powierzchni połaci dachowej lub na ścianie budynku dla potrzeb wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Batorz, Chrzanów i Godziszów.

Przewidywana wysokość dofinansowania instalacji kolektorów na dzień dzisiejszy wynosi 85%. Mieszkaniec pokrywa 15 % kosztów tj. ok 2000 zł – 3000 zł.

Informujemy jednocześnie, że przedmiotowy projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs, który będzie ogłoszony w II kwartale 2012 roku. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Jeżeli wniosek złożony przez Konsorcjum Gmin zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski realizacja nastąpi w roku 2013.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy mieszkańców gminy Batorz do zgłaszania się do Urzędu Gminy w Batorzu w celu dopełnienia zgłoszenia – pokój nr 1 Sala Narad.
Ankiety oraz deklaracje przystąpienia do projektu dostępne będą w Urzędzie Gminy oraz na stronach internetowych Gmin biorących udział w projekcie.

Deklaracje i ankiety można będzie składać od 27 marca do 5 kwietnia 2012 do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Batorz pok. nr 1 – sala narad.

Pobierz:

Deklaracja
Ankieta

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki