Jednostki gminne

20 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tomaszowska 4

22-672 Susiec

Kierownik – 84 665 59 26

Księgowość – 84 5441036

Świadczenia rodzinne – 84 665 59 25

Pracownicy socjalni – 84 665 59 27

www.gops.susiec.pl


Gminny Ośrodek Kultury

ul. Tomaszowska 100

22-672 Susiec

84 665 44 10

www.gok.susiec.pl


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy

Grabowica 72B

22-672 Susiec

84 666 20 78

www.wtzgrabowica.cba.pl