Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

15 maja 2020
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 51 41, mail: gzos.batorz@pro.onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom i organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
 8. a) do dostępu,
 9. b) do sprostowania,
 10. c) do ograniczenia przetwarzania,
 11. d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 14. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki