Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

11 stycznia 2022

Urząd Gminy w Batorzu przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobligowani do złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Taki obowiązek wynika z art. 11ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). Uzyskanie danych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych jest kluczowe dla weryfikacji naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przy czym progi opłat są uzależnione od wartości sprzedaży. Zgodnie z art. 18. ust. 10 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości organ zezwalający na sprzedaż cofa swoją zgodę w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art.111 ustawy.

Plik do pobrania: Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki