231. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 2022

3 maja 2022