100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marcina Borelowskiego-Lelewela

6 czerwca 2018