„Dobry Start” – informacje

24 czerwca 2020

Po raz kolejny rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli skorzystać z programu rządowego  ,,Dobry start” (300 dla ucznia), wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

WAŻNE!  Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom
 • przedszkolakom

Wnioski można składać już:

 • od 1 lipca drogą elektroniczną (za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny, za pomocą banków oraz za pomocą ZUS),
 • a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Dobry start” będzie  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

PRZYPOMINAMY!

 • Pieniądze zostają przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.
 • Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali (czyli osoby, którym nie uda się złożyć wniosku w okresie wakacyjnym), otrzymają środki finansowe w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Na złożenie wniosku jest czas do 30 listopada.
 • Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
 • Nie ukończył:
 • 20 lat,
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/attachment/0a6f4475-3c15-4671-bb45-ebc33529840b

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki