„Co w LGD piszczy” czyli garść informacji na temat realizacji programu LEADER 2014-2020

1 lipca 2021

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r.

W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet całkowity wynosi 4860000 zł z czego do 30.05.2021 r. zostało wykorzystane 3621868,16zł. Środki te zostały rozdysponowane w całym powiecie janowskim.

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” realizuje dwa cele szczegółowe. Pierwszy z nich dotyczy Rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez przedsiębiorczość

i wzrost zatrudnienia, drugi z nich to podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu

o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze.

W ramach tych celów zostały uruchomione poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

W 2021r. zaistniała możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na realizację LSR. Zwiększenie budżetu dotyczyło Poddziałania 19.2 w kwocie 312000 euro co daje 1248000 zł oraz działania 19.4, gdzie suma dodatkowych środków to 37440 euro czyli 149760 zł.

W terminie od dnia 27.05.2021 r. do dnia 7.06.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieszkańcy obszaru LGD mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

W III kwartale 2021r. planowane są nabory wniosków o wparcie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz na podjęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do doradztwa, które będzie prowadzone w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 23-300 Janów Lubelski od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00-16.00.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki