Czyste Powietrze

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła...

25 lipca 2023

Zapraszamy na spotkanie ws. Programu Czyste Powietrze (9 maj 2023)

Urząd Gminy przypomina, że Gmina Batorz zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

5 maja 2023

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowani

Beneficjenci 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

30 grudnia 2022

Część I programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych...

30 grudnia 2022

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki